Τεχνικές αναφορές

Είναι περιοδικές ενημερώσεις που καλύπτουν διάφορες μετοχές απο την Ελλάδα (FTSE®/X.A. Large Cap) και την Αμερική. Επικοινωνώντας με το greektrading.club, βοηθάει να συντονιστούμε και να λάβουμε απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με την τεχνική αναφορά που μας ενδιαφέρει.

Είναι αντικειμενικές παρουσιάσεις παρατηρήσεων και γεγονότων για το πώς τα γεγονότα αυτά διαπιστώθηκαν, τι σημασία έχουν και τα συμπεράσματα που αντλήθηκαν.

Τις χρησιμοποιούμε για να αναδείξουμε τους τρόπους διαπραγμάτευσης.

• Έλεγχο για το πόσο αποτελεσματικοί είναι αυτοι οι τρόποι.
• Ως πληροφόρηση
• Ως τρόπος ανάλυσης
• Για το πότε ενεργούμε
• Να παίξουν ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
• Τι βρήκε η ανάλυση, τι σημαίνει αυτή η πληροφορία για εμάς, τι κάνουμε τώρα, ποιες ενέργειες πρέπει να εξεταστούν.

Watch list

Παράδειγμα

Watchlist είναι βασικό εργαλείο κάθε αυτόνομου επενδυτή.
Είναι μία λίστα τίτλων για διαχείριση και παρακολούθηση.

Παρακολουθούμε την λίστα για ευκαιρίες διαπραγμάτευσης. Μας βοηθάει να λάβουμε κατάλληλες επενδυτικές αποφάσεις.

Η επιλογή συμβόλου γίνεται με την τήρηση τεχνικών κριτηρίων (Technical conditions).

Την χρησιμοποιούμε για να αναδείξουμε την κατάσταση της τιμής.

Συνιστάται για : Αυτόνομους Trader
Trader Profile : Technical trader

4Cast

Παράδειγμα

Ζητάμε συγγνώμη αλλά δε κάνουμε επιστροφή χρημάτων. Ωστόσο είμαστε στην διάθεσή σας πρίν κάνετε εγγραφή να απαντήσουμε οποιαδήποτε ερώτηση.

Είναι απλή τεχνική αναφορά για μετοχές FTSE/Χ.Α. Large Cap
Πρόθεση, να αναδείξει τρόπους προσέγγισης.

Περιεχόμενο,αποτελείται από ένα διάγραμμα με την τελευταία συνεδρίαση, την ενδεχόμενη μελλοντική κατεύθυνση και τον ενδεχόμενο στόχο Σ1.

Πώς να το διαβάσετε, σε καμία περίπτωση δεν συνιστούμε την αγορά ή πώληση. Η διαπραγμάτευση των μετοχών ενδέχεται να μην είναι κατάλληλη για όλους. Οι πληροφορίες αντιπροσωπεύουν τους δικούς μας λογαριασμούς και απόψεις που αποσκοπούν να παρουσιάσουν τους τρόπους που εμείς προσεγγίζουμε την αγορά και διαβάζουμε τα δεδομένα. Εναπόκειται σε εσάς να πάρετε τις δικές σας αποφάσεις σε αυτό που θέλετε να κάνετε με το δικό σας χαρτοφυλάκιο.

Συνιστάται για : Αυτόνομους Trader
Trader Profile : Technical Trader

Play of the week

Παράδειγμα

Ζητάμε συγγνώμη αλλά δε κάνουμε επιστροφή χρημάτων. Ωστόσο είμαστε στην διάθεσή σας πρίν κάνετε εγγραφή να απαντήσουμε οποιαδήποτε ερώτηση.

Advanced τεχνική αναφορά για μετοχές FTSE/Χ.Α. Large Cap
Πρόθεση, να αναδείξει εξειδικευμένους τρόπους διαπραγμάτευσης.

Περιεχόμενο: Trading Plan.

Πώς να το διαβάσετε, σε καμία περίπτωση δεν συνιστούμε την αγορά ή πώληση. Η διαπραγμάτευση των μετοχών ενδέχεται να μην είναι κατάλληλη για όλους. Οι πληροφορίες αντιπροσωπεύουν τους δικούς μας λογαριασμούς και απόψεις που αποσκοπούν να παρουσιάσουν τους τρόπους που εμείς προσεγγίζουμε την αγορά και διαβάζουμε τα δεδομένα. Εναπόκειται σε εσάς να πάρετε τις δικές σας αποφάσεις σε αυτό που θέλετε να κάνετε με το δικό σας χαρτοφυλάκιο.

Συνιστάται για : Αυτόνομους Trader
Trader Profile : Technical Trader

Αποτελέσματα

Σύνολο εκδόσεων έως τώρα : 13
Open : 7
Close : 6
Close win: 6
Close Loss: 0
Win/Loss %: 100%
Avg. ROI : 12.11%
Avg. Open time: 6 ημέρες.


Avg.ROI
Μέσος όρος μηνιαίας απόδοσής
Πως το υπολογίζουμε, την ημέρα δημοσίευσης παίρνουμε την τελευταία τιμή.
Σ1 είναι ο πρώτος στόχος.
Το άθροισμα (Σ1-Τελευταία τιμή) το διαιρούμε με την τελευταία τιμή.

Παράδειγμα.
Τελευταία τιμή = 0,77
Σ1= 1.00
(1-0,77)= 0,23 το διαιρούμε με το 0,77= 0,2987
Αρ.Εκ.=Αριθμός εκδόσεων που έκλεισαν μέσα στον μήνα.

#Αρ.ΕκδAvg.ROIRatioDescription
Ιαν.00%0%-
Φεβ.00%0%-
Μαρ.320.66%100%Video
Απρ.210.82%100%Video
Μαι.00.00%0%-
Ιουν.14.84%100%Video
Ιουλ.000-
Αύγ.000-
Σεπτ.